logo

พิสิฐไชย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

“เรามุ่งมั่นในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการออกแบบ”

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา

และการสร้างสรรค์สังคมชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

โครงการทั้งหมด

ข่าวสาร

รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
และข้อมูลสิทธิพิเศษจากพิสิฐไชย

    การกดปุ่มสมัครรับข่าวสารถือว่าคุณยอมรับ

    นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข