logo

พิสิฐไชย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

“เรามุ่งมั่นในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการออกแบบ”

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา

และการสร้างสรรค์สังคมชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

โครงการทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
08/04/2020
โมเดิร์น คอนแทมโพลารี ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในเชียงราย ด้วยการออกแบบโฮมออฟฟิศแบบ Double Front
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
08/04/2020
เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
08/04/2020
เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม
PHISITCHAI BLOG
Topic 1

Pocket Garden เรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่น

29/07/2020
เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่นทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม
Topic 1

Pocket Garden เรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่น

29/07/2020
เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่นทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณากรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
และข้อมูลสิทธิพิเศษจากพิสิฐไชย

    การกดปุ่มสมัครรับข่าวสารถือว่าคุณยอมรับ

    นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข