เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

โมเดิร์น คอนแทมโพลารี ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในเชียงราย ด้วยการออกแบบโฮมออฟฟิศแบบ Double Front

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับญี่ปุ่น ทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนานิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดงแก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม

เดอะ เรสิเดนซ์ สันโค้งหลวง

เป็นการปลูกต้นไม้ระเบียงคอนโดในแบบฉบับ ญี่ปุ่นทำได้ง่าย ๆ เลย แนวคิดมาจากศาสนา นิกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซน หรือชินโต แสดง แก่นแท้ของปรัชญา และวัฒนธรรม